Mūsų Ugniagesių komandos
 
Pasirinkite savo kalbą
Tinklapis dirba
Kaip mus rasti
Kalendorius
Orų prognozė
Kaip elgtis kilus gaisrui


Gaisrą gali sukelti mažiausias neapdairumas:
Nuo nuorūkos užsidegus sofai ar foteliui jau po 3 minučių kambarys prisipildo nuodingų dūmų. Kambaryje esantys žmonės praranda sąmonę ir užtrokšta.
Gaisras plinta sparčiai
Jau po 10-15 minučių liepsnoja visas kambarys.
Delsti laiko neturėsite
Iš anksto pagalvokite, kaip elgsitės kilus gaisrui. Kuo gesinsite? Kaip išeisite iš patalpos (tai vadinama evakuacija). Kaip ir kam pranešite apie gaisrą?
Jeigu dega jūsų butas:
• praneškite priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai
(tel. 01 arba 112),
• negelbėkite savo turto,
• išeikite iš buto,
• uždarykite duris, bet neužrakinkite jo,
• nesinaudokite liftu, leiskitės laiptais,
• pasitikite atvykstančius ugniagesius.
Jeigu patalpoje daug dūmų:
• užsidenkite burną ir nosį drėgnu audiniu,
• eikite pasilenkę arba šliaužkite,
• nesiveržkite per liepsną,
• jeigu negalite išeiti į laiptinę, eikite į balkoną ir šaukitės pagalbos .
Jeigu dega kaimynų butas:
• praneškite priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai,
• jeigu laiptinėje kaupiasi dūmai, pasilikite savo bute,
• uždenkite drėgnais skudurais durų ir ventiliacijos angas,
• prieikite prie lango ar išeikite į balkoną, kad atvykę ugniagesiai matytų jus.
Jeigu užsidegė drabužiai:
• griūkite ant žemės, raičiokitės, kad ugnis užgestų,
• užsidenkite veidą rankomis,
• jeigu dega kitas žmogus, pargriaukite jį,
• ugnį slopinkite (nuo galvos kojų link) tuo, kas po ranka,
• nudegimo vietą aušinkite vandeniu, sniegu (15 min.), uždėkite rankšluostį,
• kvieskite medikus.

2011 Jurbarko rajono priešgaisrinė tarnyba
Ugniagesių g. 1     LT-74183    JURBARKAS    Juridinio asmens kodas 158312532
Ugniagesių g. 1     LT-74183    JURBARKAS    Juridinio asmens kodas 158312532