Mūsų Ugniagesių komandos
 
Pasirinkite savo kalbą
Tinklapis dirba
Kaip mus rasti
Kalendorius
Orų prognozė

2011 Jurbarko rajono priešgaisrinė tarnyba
Ugniagesių g. 1     LT-74183    JURBARKAS    Juridinio asmens kodas 158312532
Ugniagesių g. 1     LT-74183    JURBARKAS    Juridinio asmens kodas 158312532
    Savanoriai ugniagesiai
Savanorių ugniagesių  SPT stebėsena už 2020 metus

Kaip tapti savanoriu ugniagesiu?

Priešgaisrinės saugos įstatymas
Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimas, reglamentuojantis savanorių ugniagesių veiklą -Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 1, 2, 7, 10, 11, 14 ,16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo V1 skyriumi įstatymas

Įgyvendinamieji teisės aktai
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas  dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Vidaus reikalų ministro įsakymas dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą 

Įsakymas dėl savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, nemokamų periodinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1-269).

Įsakymas dėl savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1-268).

Įsakymas dėl tipinės savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 rugpjūčio 11 d. Nr. 1-226)

Įsakymas dėl savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių aprašo patvirtinimo (2015 rugpjūčio 6 d. Nr. 1-221)

Įsakymas dėl savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 birželio 15 d. Nr. 1-183)

Įsakymas dėl savanorio ugniagesio pažymėjimo, atpažinimo ženklo ir savanorio ugniagesio pažymėjimo ženklo nuostatų patvirtinimo (2015 m. gegužės 21 d. Nr. 1-160)

Įsakymas del savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir ju tikrinimo tvarkos  (2015 gegužes 6 d. Nr.1-142)

Papildymas 2016-03-30


 
Kontaktai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM, apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų atstovai, atsakingi už savanorių ugniagesių veiklos vystymąsi